Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Shift at Work niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie en kan aan de inhoud daarvan ook geen enkel recht worden ontleend. Shift at Work behoudt zich het recht voor de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen enkel voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Shift at Work zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen.

De inhoud op de pagina’s van haar internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van Shift at Work, haar licentiegevers en of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shift at Work..

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Shift at Work. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

KvK nummer: 20039308

Shift at work
Polsbroekpassage 3
7201 CE Zutphen

zutphen@shiftatwork.nl