Veel gestelde vragen


Wanneer wordt mijn salaris betaald?

De verwerking van je gewerkte uren vindt plaats op woensdag. Zodra je declaratie verwerkt is, staat je salaris in principe binnen twee werkdagen op je bank- of girorekening. Oftewel je salaris heb je binnen op de vrijdag. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om het salaris op basis van 4 weken uit te betalen.


Krijg ik als uitzendkracht een salarisstrookje?

Iedere week ontvang je per mail een salarisstrook. Alle specificaties m.b.t. je salaris/uitbetaling zijn hierop aangegeven.

Ik wil een dag vrij. Krijg ik mijn salaris doorbetaald?

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Op je loonspecificatie, zie je hoeveel verlofdagen je hebt opgebouwd. Stem vrije dagen altijd af met je opdrachtgever en/of contactpersoon vanuit Shift en geef aan of je deze dag je betaald wilt krijgen vanuit je vakantieuren of dat je onbetaald verlof wenst.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar recht?

Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur per week, dan heb je op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen (twee per maand). Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen. Dus als je 30 uur per week werkt, heb je recht op 18 vakantiedagen. Eventueel heb je recht op een aantal extra vrije dagen. Dit staat in je arbeidsovereenkomst of in je uitzendbevestiging. Vakantiekrachten hebben – omdat zij korter werken – recht op een evenredig deel van 20 vakantiedagen per jaar. Vakantiedagen kan je alleen opnemen na toestemming van je opdrachtgever en in overleg met Shift Logistics. Je reservering voor vakantiedagen staat vermeld op je loonspecificatie.

Wat is vakantiebijslag en wanneer wordt die uitbetaald?

Dit is hetzelfde als vakantiegeld. Het is 8% van je feitelijk loon (brutoloon exclusief toeslagen en vergoedingen) en wordt wekelijks gereserveerd. Elk jaar in juni krijg je het automatisch uitgekeerd. Ook vakantiekrachten bouwen vakantiebijslag op. Uiteraard betalen we dit bedrag uit bij het aanvragen van een eindafrekening als je stopt met werken. Je ontvangt de eindafrekening uiterlijk 6 weken na je laatste werkdag.

Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon tijdens feestdagen?

Voor zowel uitzendkrachten als gedetacheerden geldt: wordt er vanwege een feestdag niet gewerkt, terwijl je anders wel op die dag zou werken? Dan heb je recht op doorbetaling van het feitelijk loon. Deze dagen gaan niet af van je vakantiedagen.


Werknemers

Werkgevers

Vacatures